Win een exclusieve filmervaring op Ibiza!Ben jij wel toe aan wat Spaans zand tussen je tenen? En heb jij altijd al je eigen buitenbioscoop willen hebben? Dan is dit je kans!

Vue geeft samen met Coca Cola een exclusieve filmervaring weg.. OP IBIZA!


Een geheel verzorgde reis samen met je beste vriend of vriendin, alles erop en eraan. Zelfs je eigen privé bioscoop! Buiten!


Dit wil jij!
Het enige wat je moet doen, is in augustus een Coca Cola Zero kopen in jouw Vue bioscoop. Want wie weet.. Kleurt jouw rietje wel rood.
Maak vervolgens een selfie met jouw rietje en zet deze op Instagram of Facebook met #metvuenaaribiza

Thats it! Zet je koffers maar klaar, want jij maakt kans op een te gekke reis naar Ibiza!

Check alle voorwaarden van deze actie onder aan de pagina.
 Actievoorwaarden

 

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Disclaimer/ Spel- en Actievoorwaarden van Vue Cinemas en zijn van toepassing op de actie ‘Win een exclusieve filmervaring op Ibiza’, hierna Actie genoemd.
 2. Deze Actie wordt georganiseerd door Vue Cinemas.
 3. De prijs wordt ter beschikking gesteld en uitgevoerd door Coca Cola Nederland.
 4. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 5. Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie is geldig voor in Nederland wonende personen van 18 jaar en ouder met een geldig paspoort.
 2. Werknemers van Vue Cinemas, Coca Cola Nederland of gelieerde (rechts)personen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

Algemene gedragsregels

 1. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze Actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.

Wijze van deelnemen

 1. Om deel te nemen aan de Actie moet dient een Coca Cola Zero Sugar gekocht te worden bij Vue Nederland. Hierbij komt een rietje. Als dit rietje rood kleurt en deze met een foto op Social Media wordt gezet met #metvuenaaribiza wordt er deelgenomen aan de actie
 2. De actie loopt t/m 31 augustus 2018. Tenzij de rietjes eerder uit voorraad zijn.
 3. Deelname aan de actie is geldig bij alle Vue locaties in Nederland.
 4. De bovenstaande wijze van deelnemen is de enige manier om aan de Actie deel te nemen.
 5. Per deelnemer is er maar eenmaal deelname mogelijk.

Prijzen en winnaars

 1. De winnaar van de Actie zal ad-random worden getrokken en op de kanalen van Vue Cinema’s bekend worden gemaakt op maandag 3 september 2018.
 1. Als de winnaar niet reageert binnen een week zal er een nieuwe winnaar worden getrokken.
 1. De te winnen prijs is:
 • Geldig voor 2 personen boven de 18 jaar.
 • Retourvlucht van dichtsbijzijnde grote luchthaven – Ibiza
 • 3 overnachtingen in een privé villa in Ibiza.
 • 1 avond privé bioscoop met een professionele set-up, bestaande uit:
  1. Bioscoopscherm
  2. Projectie en geluidsinstallatie
  3. Zitzakken
  4. Dekens
  5. Eigen popcorn
 • Exacte data en tijden in overleg met Coca Cola Nederland. De maanden juli en augustus zijn uitgesloten.
 • Deelname vanaf 18 jaar en wonend in Nederland
 • Let op: Winnaar en gast zijn zelf verantwoordelijk voor de nodige reisdocumenten zoals paspoort, credit card en een reisvisum.
 1. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.
 1. Coca Cola Nederland zorgt voor aangifte en afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

Publicatie, Publiciteit en intellectuele eigendomsrechten

 1. Vue Cinemas zal een de naam van de winnaar op de online kanalen plaatsen en deze gebruiken voor promotionele doeleinden.
 2. Als de winnaar op verzoek van Vue Cinemas meewerkt aan verdere publiciteit ten behoeve van Vue Cinemas, is Vue Cinemas daarvoor geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen blijven volledig eigendom van Vue Cinemas.

Persoonsgegevens

 1. Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens verstrekt op zijn of haar MijnVue account, alsmede persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van de Actie aan Vue Cinemas meedeelt, correct, up to date en volledig zijn.
 2. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de opgegeven gegevens in zijn of haar MijnVue account gebruikt kunnen worden om contact op te nemen over de Actie en gebruikt kunnen worden om uitvoering te geven aan de prijs.

Aansprakelijkheid

 1. Vue Cinemas en door Vue Cinemas ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruik making daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.
 2. Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de Actie.
 3. Vue Cinemas is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.
 4. De winnaar verklaart zich door het plaatsen van foto met #metvuenaaribiza akkoord te gaan met alle artikelen uit deze voorwaarden.
 5. Druk- spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende verplichtingen voor Vue Cinemas.

Overig

 1. Vue Cinemas behoudt zich het recht voor tussentijds deze Actie voorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als Vue Cinemas dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens Vue Cinemas ontlenen.
 2. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Vue Cinemas daarover beslissen.
 3. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.