DISCLAIMER

Disclaimer / Spel- en Actievoorwaarden Vue Cinemas / vuecinemas.nl

De spel- en actievoorwaarden van Vue Cinemas / vuecinemas.nl zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.

De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Jogchem's Theaters B.V. handelend onder de naam Vue Cinemas / vuecinemas.nl.

Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt Vue Cinemas gelijkwaardige vervangende prijzen.

Nederlandse en Belgische deelnemers dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres en leeftijd in het beschikbare formulier in te vullen. Deelnemers die niet de volledige gegevens invullen zijn van deelname uitgesloten.

Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt Vue Cinemas zich het recht voor om de prijzen niet uit te keren.

Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Vue Cinemas behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden kandidaten van deelname 
uit te sluiten.

Af te dragen kansspelbelasting (indien van toepassing) is voor rekening van Vue Cinemas, tenzij anders wordt vermeld.

Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciƫle doeleinden.

Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vue Cinemas.

De inhoud van de disclaimer is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de disclaimer kunnen geen rechten worden ontleend.