Win een reis naar Las Vegas!


Koop nu tickets voor de Ladies Night van Onze Jongens bij Vue en maak kans op een reis naar Las Vegas voor twee personen! Iedereen die via www.vuecinemas.nl of de Vue App kaartjes koopt voor de Ladies Night van Onze Jongens maakt kans om deze fantastische prijs te winnen. Klik hier om direct naar de kaartverkoop te gaan!

Onze Jongens

In Onze Jongens speelt Jim Bakkum de rol van Jorrit. Jorrit komt na jaren afwezigheid weer terug in Nederland. Zijn ex-vrouw wil hem niet meer zien en zijn 8-jarige zoontje is vooral teleurgesteld in zijn vader. Bij het bouwbedrijf van zijn vriend Bas gaan de zaken ook slecht. Tot de mannen een gat in de markt vinden. Niet zozeer het klusvermogen, maar het gespierde lichaam van Jorrit is een hit bij de vrouwelijke klanten. Samen met zijn andere collega’s gooit hij het roer om. Ze stoppen met klussen en beginnen met strippen. De opdrachten zijn niet aan te slepen en bouwbedrijf ‘Onze Jongens’ lijkt gered. Tot de privé-omgeving van de heren lucht krijgt van deze bijzondere carrièremove…

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Disclaimer/ Spel- en Actievoorwaarden van Vue Cinemas en zijn van toepassing op de actie ‘Win een reis naar Las Vegas voor Onze Jongens’, hierna Actie genoemd.
 2. Deze Actie wordt georganiseerd door Vue Cinemas.
 3. De prijs wordt ter beschikking gesteld door Entertainment One.
 4. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 5. Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie is geldig voor in Nederland wonende personen van 18 jaar en ouder met een geldig paspoort.
 2. Werknemers van Vue Cinemas, Entertainment One of gelieerde (rechts)personen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

 

Algemene gedragsregels

 1. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze Actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.

 

Wijze van deelnemen

 1. Om deel te nemen aan de Actie moet je vóór 17.00 uur op 21 december 2016 een ticket kopen voor de Ladies Night van Onze Jongens bij Vue via www.vuecinemas.nl of de Vue NL app, te vinden onder de filmtitel Onze Jongens (Ladies Night), of in de bioscopen van Vue bij de kassa of de ticketmachine of via de Eurosparen spaarshop, alleen via de pagina: https://www.eurosparen.nl/spaarshop/product/Ladies-Night-Onze-Jongens-bij-Vue-Cinemas/s4v93ekja3iwdn9d2dftcg76a 
 2. Deelname aan de actie is geldig bij tickets voor alle Vue locaties in Nederland.
 3. De bovenstaande wijze van deelnemen is de enige manier om aan de Actie deel te nemen.
 4. Iedere deelnemer kan meerdere tickets kopen en meerdere keren meedoen.

 

Prijzen en winnaars

 1. De winnaar van de reis naar Las Vegas zal tijdens de Ladies Night van Onze Jongens op 21 december bekend worden gemaakt, in de zaal en bioscoop waarvoor de winnaar zijn ticket heeft gekocht.
 2. Als de winnaar niet in de zaal aanwezig is, dan zal er een tweede winnaar getrokken worden. Indien die ook niet aanwezig, dan een derde etc.
 3. De te winnen prijs is een reis voor twee personen naar Las Vegas. De prijs is inclusief:
  1. Retourticket vlucht: Amsterdam (Schiphol) – Las Vegas (NV) McCarren International Airport
  2. 4 nachten hotelovernachting

   De prijs is exclusief:
  1. Transfer van en naar Schiphol Airport Amsterdam
  2. Transfer van Mc Carren Airport Las Vegas naar hotel
  3. Transfer van hotel naar Mc Carren Airport Las Vegas
  4. Overige vervoerskosten in Las Vegas en/of Nederland
  5. Eten, drinken en andere consumpties of uitgaven in Nederland en/of Las Vegas
  6. Eventuele excursies
 1. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.
 2. Voor reizen naar de Verenigde Staten is een visum vereist. Als de Verenigde Staten de winnaar geen visum verstrekt, komt de prijs te vervallen en wordt zo mogelijk een nieuwe winnaar aangewezen.
 3. Entertainment One zorgt voor aangifte en afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.
 4. Vue Cinemas behoudt zicht het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is wegens bijzondere omstandigheden.

 

Publicatie, Publiciteit en intellectuele eigendomsrechten

 1.  Vue Cinemas zal video opnames maken van de onthulling van de winnaar in de zaal. Vue Cinemas mag deze video opnames publiceren op de aan Vue Cinemas verbonden Social Media kanalen en gebruiken voor promotionele doeleinden.
 2. Als de winnaar op verzoek van Vue Cinemas meewerkt aan verdere publiciteit ten behoeve van Vue Cinemas, is Vue Cinemas daarvoor geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen blijven volledig eigendom van Vue Cinemas.

 

Persoonsgegevens

 1. Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens verstrekt op zijn of haar MijnVue account, alsmede persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van de Actie aan Vue Cinemas meedeelt, correct, up to date en volledig zijn.
 2. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de opgegeven gegevens in zijn of haar MijnVue account gebruikt kunnen worden om contact op te nemen over de Actie en gebruikt kunnen worden om uitvoering te geven aan de prijs.

 

Aansprakelijkheid                                                              

 1. Vue Cinemas en door Vue Cinemas ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruik making daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.
 2. Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de Actie.
 3. Vue Cinemas is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.
 4. De winnaar verklaart zich door het kopen van tickets voor de Ladies Night van Onze Jongens akkoord met alle artikelen uit deze voorwaarden.
 5. Druk- spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende verplichtingen voor Vue Cinemas.

 

Overig

 1. Vue Cinemas behoudt zich het recht voor tussentijds deze Actie voorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als Vue Cinemas dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens Vue Cinemas ontlenen.
 2. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Vue Cinemas daarover beslissen.
 3. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.

 

Deel het nu met je vrienden!