Date van je leven


Bij Vue maak je nu kans op de date van je leven! Op Cuba!

Een week vol zon, strand en romantiek staat op jou te wachten en het enige dat jij moet doen, is een ticket kopen voor de Ladies Night van Verliefd op Cuba.
Laat ons na jouw aankoop op Social Media weten met wie jij verliefd wil worden op Cuba en wie weet zitten jullie straks met een cocktail op het strand!
 

Ik heb al een kaartje gekocht, wat nu?
Heb je een kaartje gekocht? Laat ons dan op Social weten wie jij mee wilt nemen naar Cuba en win!

 
 

En mijn vriendinnen dan?
Natuurlijk maken jouw vriendinnen ook kans op de date van hun leven! Ze hoeven alleen maar te reageren op jouw post en hun date te taggen en dan maken ook zij kans om verliefd te worden OP CUBA!
Vertel al je vriendinnen over deze actie via whatsapp.

 

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Disclaimer/ Spel- en Actievoorwaarden van Vue Cinemas en zijn van toepassing op de actie ‘Win de date van je leven op Cuba’, hierna Actie genoemd.

 2. Deze Actie wordt georganiseerd door Vue Cinemas.

 3. De prijs wordt ter beschikking gesteld en uitgevoerd door Entertainment One.

 4. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 5. Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.


Deelname

 1. Deelname aan deze Actie is geldig voor in Nederland wonende personen van 18 jaar en ouder met een geldig paspoort.

 2. Werknemers van Vue Cinemas, Entertainment One of gelieerde (rechts)personen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.


Algemene gedragsregels

 1. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze Actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.


Wijze van deelnemen

 1. Om deel te nemen aan de Actie dienen de volgende stappen doorlopen zijn:

  1. Er is een ticket gekocht voor de Ladies Night van Verliefd op Cuba bij Vue,

  2. Na online aankoop van een kaartje komt er een pop-up in beeld

  3. Via deze pop-up kan de bezoeker makkelijk en snel een bericht delen op Facebook op Twitter

  4. Hierin moet ‘de date van hun leven’ getagd worden. Deze persoon maakt hierdoor ook kans op de reis.

 2. De actie loopt t/m 10 februari. Tenzij de winnaar eerder bekend wordt gemaakt.

 3. Deelname aan de actie is geldig bij alle Vue locaties in Nederland met uitzondering van Vue Arnhem.

 4. De bovenstaande wijze van deelnemen is de enige manier om aan de Actie deel te nemen.

 5. Per deelnemer is er maar eenmaal deelname mogelijk.


Prijzen en winnaars

 1. De winnaar van de Actie zal ad-random worden getrokken en op de kanalen van Vue Cinema’s en op de radio van Q-Music bekend gemaakt worden.

 2. Eerst zal er persoonlijk contact gezocht worden met de winnaar om te checken of zij de prijs in ontvangst wil en kan nemen.

 3. De te winnen prijs is:

De reis naar Cuba wordt weggeven aan 1 persoon en is geldig voor 2 persoon, de winnaar +1. De exacte periode, duur en de inhoud van de reis wordt uiterlijk 1 februari 2019 concreet gemaakt.
Binnen de prijs zitten minimaal een heen- en terugvlucht Amsterdam-Cuba voor 2 personen en overnachting in een tweepersoonskamer. De winnaar zal tijdig gecontacteerd worden over de inhoud van de reis en de periode waarin de reis plaats moet vinden.

  1. Deelname vanaf 18 jaar en wonend in Nederland

  2. Let op: Winnaar en gast zijn zelf verantwoordelijk voor de nodige reisdocumenten zoals paspoort, credit card en een reisvisum.

 1. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.

 2. Entertainment One zorgt voor aangifte en afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.


Publicatie, Publiciteit en intellectuele eigendomsrechten

 1. Vue Cinemas zal een de naam van de winnaar op de online kanalen plaatsen en deze gebruiken voor promotionele doeleinden.

 2. Als de winnaar op verzoek van Vue Cinemas meewerkt aan verdere publiciteit ten behoeve van Vue Cinemas, is Vue Cinemas daarvoor geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen blijven volledig eigendom van Vue Cinemas.


Persoonsgegevens

 1. Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens verstrekt op zijn of haar MijnVue account, alsmede persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van de Actie aan Vue Cinemas meedeelt, correct, up to date en volledig zijn.

 2. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de opgegeven gegevens in zijn of haar MijnVue account gebruikt kunnen worden om contact op te nemen over de Actie en gebruikt kunnen worden om uitvoering te geven aan de prijs.


Aansprakelijkheid

 1. Vue Cinemas en door Vue Cinemas ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruik making daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.

 2. Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de Actie.

 3. Vue Cinemas is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.

 4. De winnaar verklaart zich door het plaatsen van een bericht op social media met de #datevanjeleven akkoord te gaan met alle artikelen uit deze voorwaarden.

 5. Druk- spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende verplichtingen voor Vue Cinemas.


Overig

 1. Vue Cinemas behoudt zich het recht voor tussentijds deze Actie voorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als Vue Cinemas dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens Vue Cinemas ontlenen.

 2. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Vue Cinemas daarover beslissen.

 3. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.